Congratulations to the finalists of The Australian Macadamias Innovation Challenge 2:

Australia

 • Blake Palmer, Hin Yeung Tsang, Qianhui Xu & Melitza Lafages-Vitalis – Team Entry category
 • Ellyn Bicknell – Individual Student category
 • Mahfuj Ara Begum – Individual Student category
 • Kirti Mittal – Individual Student category
 • Pridhuvi Thavaraj – Individual Professional category
 • Wayne Rieseberg – Individual Professional category

China

 • Pengjuan Li, Jing Ye, Xiaodong Xie, Zhen Zhang & Zu Zhang – Team Entry category
 • Xiaorui Wu – Individual Student category
 • Yuanrong Zhan, Wenying Wang, Xinyue Zhang & Zhe Sun – Team Entry category

Japan

 • Kazushi Kounou, Haruna Taniyama, Yumi Mimura, Momoka Oosawa & Koya Oohashi – Team Entry category
 • Natsumi Otani – Individual professional category